Kindercoach Barbara

Beweeg en Leer met Barbara

Mijn aanpak is praktisch, laagdrempelig en herkenbaar.


Werkwijze

1. Aanmelden

Ouders maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Dit kan telefonisch of per mail.

3. Intakegesprek

Ouder(s) vullen een intakeformulier in en sturen dit voorafgaand aan het intakegesprek door. Tijdens het gesprek met de ouder(s) ga ik in op de informatie die op het intakeformulier is gegeven. Zo formuleren we samen de hulpvraag of wens voor het kind. Na dit gesprek beslissen we of starten met een coach-traject. Beide gezaghebbende ouders ondertekenen een toestemmingsovereenkomst.

5. Coachsessies

Daarna starten de coachsessies, waarbij ik gebruik maak van verschillende werkvormen, methodieken en modellen. Een sessie duurt ongeveer een uur.

We kijken samen of het prettig is om de sessies met of zonder een ouder te doen. 

 

2. Kennismakingsgesprek

Tijdens de eerste afspraak heb ik een kennismakingsgesprek met ouder(s).

Dit kan telefonisch, bij jullie thuis of in de praktijk.
Dit gesprek is gratis en vrijblijvend. 

 

4. Kennis maken met kind

Tijdens het intakegesprek met het kind en eventueel een ouder leren we elkaar beter kennen en bekijken we of het kind dezelfde hulpvraag of wens heeft als de ouder(s). Als dit niet het geval is, overleg ik telefonisch met de ouders. We bespreken dan of en hoe we aan de slag gaan met de hulpvraag of wens van het kind zelf.

6. Evaluatiegesprek

Na 3 – 5 sessies plannen we een tussenevaluatie met de ouders. Tijdens deze evaluatie bespreken we of we op de goede weg zijn, of we nog andere zaken aandacht kunnen geven, of dat de begeleiding kan worden gestopt. 

 

1. Aanmelden

Ouders dienen zich eerst aan te melden. Dit kan telefonisch of per mail.

2. Kennismakingsgesprek

Na de aanmelding volgt een kennismakingsgesprek met de ouder(s). Dit gesprek is gratis.

3. Intakeformulier

De ouder(s) vullen een intakeformulier in en sturen dit voorafgaand aan het intakegesprek door. Tijdens het intakegesprek met de ouder(s) ga ik in op de informatie die op het intakeformulier is gegeven, om zo samen de hulpvraag of wens voor het kind te formuleren.

Na dit gesprek beslissen we of starten met een coach-traject.

4. Kennis maken met kind

Het volgende gesprek wordt gevoerd tussen het kind en mij om elkaar te leren kennen en te achterhalen of het kind dezelfde hulpvraag of wens heeft als de ouder(s). Als dit niet het geval is, zal ik, na het gesprek met het kind, met de ouders telefonisch overleggen of zij het eens zijn met de hulpvraag of wens die het kind heeft en of we met deze hulpvraag of wens aan de slag zullen gaan.

5. Coachsessies

Daarna volgen een aantal coachsessies. Tijdens de sessies maak ik gebruik van verschillende werkvormen, methodieken en modellen. Een sessie duurt ongeveer een uur.

6. Evaluatiegesprek

Na 3 – 5 sessies plannen we een tussenevaluatie. Tijdens deze evaluatie bespreken we of we op de goede weg zijn, of we een andere weg in moeten slaan, of dat de begeleiding kan worden gestopt.

Als je bij mij komt, levert dat je kind het volgende op:

Dat je kind bewust is van eigen gedachtes en gevoelens.

Dat je kind daardoor beter in zijn vel zit omdat hij inziet wat zijn/haar kwaliteiten zijn.

Dat je kind deze gedachtes en gevoelens onder woorden kan brengen.

Een gratis kennismakingsgesprek?