Kindercoach Barbara

Leren door bewegen en spel

Leren door beweging en spel

     
Bewegend leren

De ontwikkeling van het brein en de motoriek (beweging) gaat met elkaar samen.
Al tijdens de zwangerschap beweegt je kind volgens vaste bewegingspatronen. Iedere beweging die je kind leert te maken en te verfijnen, zorgt ervoor dat een volgende kan worden geoefend en aangeleerd.

Bewegingen starten onbewust.
Door te oefenen zorgt je kind dat ze bewust kunnen worden uitgevoerd.
Door die bewegingen wordt je kind zich bewust van zijn lijf en zijn omgeving.
Hij leert voortdurend meer bij. Dit gaat van liggen, naar draaien, zitten, kruipen, lopen, rennen en zo verder. Alle spieren die daarvoor nodig zijn ontwikkelen zich meer.
De omgeving wordt groter en je kind leert meer vaardigheden bij.

Als noodzakelijke bewegingen niet (helemaal) goed worden geoefend, kunnen er moeilijkheden ontstaan in de ontwikkeling.
Je kind ziet dat hij anders functioneert dan anderen.
Dat kan ervoor zorgen dat hij niet lekker in zijn vel komt te zitten.
Een kind dat niet lekker in zijn vel zit, uit dat in zijn gedrag.

Beheersing van je bewegingspatronen heb je nodig om te kunnen komen tot lezen en rekenen.
Dit zijn belangrijke vaardigheden die een kind leert als hij naar groep 3 gaat.
Hoe frustrerend is het als dat maar niet lukt, ondanks alle moeite die je kind erin stopt?

Ik kijk graag met jullie mee waar het wringt.
We nemen samen een rustpauze; we kijken naar wat je kind al kan en welke kwaliteiten hij heeft.
Daarnaast kijken we ook naar wat de wens of droom is van je kind.
Wat is er nu nodig om te zorgen dat die wens of droom verwezenlijkt wordt?
Daaruit filteren we de behoeften zodat jij en je kind weer zelfstandig verder kunnen.

Bewustwording en het kunnen verwoorden van je gevoelens en behoeftes zijn belangrijke vaardigheden. Vaardigheden leer je door ze te doen.
Maria Montessori zei niet zomaar; “Niets is in de geest dat niet eerst in de zintuigen is geweest.
Bij mij ga je dan ook echt leren door te bewegen.

 

Een kind dat niet ontspannen is, komt niet tot leren.
Je kind heeft het dan nodig om te leren hoe hij zich kan ontspannen als er een stressvolle situatie is.
Dit kan door het doen van ontspanningsoefeningen of spelletjes, samen creatief bezig zijn, koken, buiten lopen of spelen of op een andere manier bewegen.

Als een bewegingspatroon nog moet worden ingeoefend om te zorgen dat er weer balans ontstaat in het lijf en gevoel van je kind kunnen we daar samen mee aan de slag. Ook die balans kunnen we ook op verschillende manieren aanleren.

Het kan zijn dat de ogen van je kind nog niet hebben geleerd hoe ze moeten richten, volgen en samenwerken.
Je ogen worden gestuurd door de allerkleinste spieren in je lijf.
Die kunnen we, net als alle andere spieren trainen om te kunnen richten en samenwerken.

Om te zien of dit nodig is, kunnen we een check doen met een aantal motorische oefeningen en de bioptor. De bioptor is een instrument waarmee we het oogvolgen, de oogrichting  en samenwerking checken.
Als uit deze check voortkomt dat de spieren van de ogen dat nog niet onder de knie hebben, gaan we met oefeningen en spel aan de slag om de spieren te ontwikkelen.

Meer informatie over de visuele screening en de bioptor kunt u vinden op: www.info-fo.nl/fixatie-disparatie

We gaan werken aan de verbinding tussen brein en motoriek.
Met behulp van beweging en spel brengen we verandering in het denken, voelen en doen van je kind. Hij komt steviger in zijn schoenen te staan. 

Als je bij mij komt, levert dat je kind het volgende op:

Dat je kind bewust is van eigen gedachtes en gevoelens.

Dat je kind daardoor beter in zijn vel zit omdat hij inziet wat zijn/haar kwaliteiten zijn.

Dat je kind deze gedachtes en gevoelens onder woorden kan brengen.

Een gratis kennismakingsgesprek?